Rakendustarkvara: R, 2021 sügis LTMS.00.016     Praktikumid     Projektid

Õppeaine lühikirjeldus

Tegemist on statistikute lemmik tarkvara R kursusega, kus antakse ülevaade R keele peamistest konstruktsioonidest ja andmetüüpidest, andmetöötlusvõimalustest ning hõlpsast jooniste tegemisest paketi ggplot2 vahenditega.

Aine läbinud üliõpilane:

 • tunneb R keele süntaksit ja andmetüüpe,
 • oskab andmeid sisse lugeda, töödelda ja salvestada,
 • oskab kasutada kirjeldava statistika meetodeid,
 • oskab visualiseerida andmeid ja seoseid tunnuste vahel.


Õppeaine eesmärgid

 • Tutvustada üliõpilastele tarkvara R, anda ülevaade R-i võimalustest ja peamistest vigadest mida kiputakse tegema.
 • Õppida käske andmetest ülevaate saamiseks, andmete töötlemiseks ja visualiseerimiseks.
 • Tutvustada tarkvara R võimalusi reprodutseeritava analüüsi läbiviimiseks ning tulemuste visualiseerimiseks.

Miks just R tarkvara?

 • R on programmeerimiskeel ja -keskkond, mis on peamiselt arendatud statistiliseks andmetöötluseks,
 • R-i kasutajaskond on viimase kümmekonna aasta jooksul oluliselt kasvanud ülikoolides ja ettevõtetes,
 • R on vabavara,
 • R-ga käib kaasas lai valik lisapakette,
 • R võimaldab tänapäeval juba palju enamat kui ainult andmetöötlus,
 • R on ühildatav pea kõigi tuntumate andmetöötlusprogrammidega (nt. MS Excel, Tableau, SPSS, Qlik, Power BI, …)


Sihtgrupp

Kursus on mõeldud statistikahuvilistele üliõpilastele, kes pole varem tarkvaraga R kokku puutunud.


Õppetöö korraldus

Õppeaines toimub kokku 10 praktikumi + 1 projektide kaitsmise praktikum. Praktikumid toimuvad klassiruumis.

Lisaks praktikumidele sisaldab õppeaine järgnevaid komponente:

 • Kodutööd: Kokku antakse 5 kodutööd (iga nädal üks).
  • Kodutöö võib seisneda DataCamp veebikeskkonnas erinevate kursuste läbimises või ülesande lahenduskoodi (+ selgitavate kommentaaride) kirjutamises ja faili esitamises läbi Moodle.
  • Kodutöö ülesanded tuleb lahendada vastavalt etteantud tähtajale.
 • Projekt: Lisaks tuleb läbi viia üks praktiline projekt vabalt valitud andmestiku peal. Projektitöö eesmärgiks on näidata, kuivõrd on tudeng omandanud oskused kasutada R-i andmete töötlemiseks. Samuti oskust R-ga analüüside tulemusi vormistada (nt. joonised).
  • Projekti tuleb teha kahestes meeskondades, kuid võib ka üksinda.
  • Tulemusi on vaja esitleda suulisel kaitsmisel.
 • Iga projekti esitanud tudeng(id) saavad ühe kaastudengi(te) projekti retsenseerimiseks.

Aine läbimiseks on vaja:

 1. kõikide kodutööde eest saada vähemalt 51% punktidest,
 2. koostada projekt ning seda esitleda,
 3. retsenseerida kaastudengi projekti.

Õppeaines (3 EAP) ette nähtud 78 tundi tööd jaguneb järgnevalt:

 • praktikumid kokku 20 tundi (10 praktikumi, igaüks 2 akadeemilist tundi),
 • kodutööd kokku 20 tundi (5 kodutööd, igaüks 4 tundi),
 • iseseisev töö 10 tundi (10 praktikumi, igaüks 1 tund),
 • projekti koostamine 22 tundi,
 • projekti esitluse ettevalmistus ja esitamine 4 tundi,
 • kaastudengi projekti retsenseerimine 2 tundi.


Tunniplaan

Õppeaine toimub 2021/2022. õppeaasta sügissemestril.

 • Praktikumid teisipäeviti kell 14:15 ja neljapäeviti kell 8:15
  • I rühm nädalatel 2 - 6
  • Mikrokraadi rühm nädalatel 2 - 6
  • II rühm nädalatel 7 - 11
 • Projektide tähtaeg:
  • I rühm neljapäeval, 21. oktoober kell 12:00 (nädal 8).
  • Mikrokraadi rühm neljapäeval, 21. oktoober kell 12:00 (nädal 8).
  • II rühm neljapäeval, 25. november kell 12:00 (nädal 13).
 • Projektide ettekandmine:
  • I rühm (aeg täpsustamisel).
  • Mikrokraadi rühm (aeg täpsustamisel)
  • II rühm (aeg täpsustamisel).


Kontakt ja küsimused

 • I rühm - Kaari Kuus kaari.kuus [at] ut.ee
 • II rühm - Anne Selart anne.selart [at] ut.ee ja Deltas kab. 4070.
 • Mikrokraadiprogramm - Reijo Sepp reijo.sepp [at] ut.ee