Rakendustarkvara: R, 2021 sügis LTMS.00.016     Praktikumid     Projektid

Projektid

Projekti juhend on leitav siit.

Hea näide projektist

Hea näide R projektist, autor eelistas mustvalgeid jooniseid, aga see pole kohustuslik. Tööl oli ka korrektselt vormistatud tiitelleht, mis näidisfailis anonüümsuse tagamiseks eemaldati.

Mitte nii hea näide projektist

Mitte nii hea näide projektitööst: on esitatud palju käske, mille järele sisulist vajadust ei ole; vormistuse puhul on kasutatud liigselt värve ja liiga palju erinevaid vormingutüüpe.

Andmestikke projekti jaoks