Rakendustarkvara: R, 2021 sügis LTMS.00.016     Praktikumid     Projektid

Praktikumimaterjalid

Praktikum 1

Ülevaade statistikakeelest R, tutvumine kasutajaliidesega, R kui kalkulaator, abi saamine R-is, lihtsamad funktsioonid, objektid, töökeskkond, puuduvad väärtused, vektorid, tehted vektoritega.

Praktikum 2

Andmete importimine, väärtustetüübid ja teisendused, lisapakettide kasutamine, erinevas formaadis andmestike lugemine R-i, andmetabel R-is, esmane andmete kirjeldus.

Praktikum 3

Töö andmestikuga, alamhulkade eraldamine andmetest, uute tunnuste lisamine.

Praktikum 4

Andmestike ühendamine, unikaalsed ja mitmekordsed elemendid, andmete sorteerimine. Andmestiku teisendused (pikk ja lai andmetabel), andmestruktuurid.

Praktikum 5

Joonised paketiga ggplot2.

Praktikum 6

Joonised ggplot2-ga jätkub - joonisele kihtide lisamine, skaalade muutmine, joonise viimistlemine.

Praktikum 7

Andmetöötluse lisapaketid dplyr ja data.table.

Praktikum 8

Töötamine kuupäevadega ja sõnetöötlus paketiga stringr.

Praktikum 9

Programmeerimine R-is - tsüklid, tingimuslaused, funktsioonide defineerimine, juhuarvude simuleerimine.

Praktikum 10

Tulemuste vormistamine pakettidega knitr ja rmarkdown.

Lisamaterjali:

E-raamatud: